LUCRARE PREZENTATĂ LA CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ CANTEMIR 2017

 

EPISTEMA SOCIALĂ A JOCULUI ÎN OPERA CANTEMIRIANĂ DESCRIPTIO MOLDAVIAE

 

 

Conf.univ.dr. Conona Petrescu
Facultatea de ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir

 

Tema şi metode (I)

 • Rolul jocului în dezvoltarea socială din perspectiva percepţiei lui Dimitrie Cantemir identificate în Descriptio Moldaviae (Capitolele XVII, XVIII şi XIX)
 • Metode etnologice: grila de analiză EMIC şi ETIC) şi metode de analiză istorică

Tema şi metode (II)

Metoda etnologică

                Grila emic:

comportamentul studiat este în interiorul sistemului cultural

un sistem cultural poate fi studiat la un moment dat

– sistemul cultural este luat ca echivalent al unei culturi sau al unei societăți – descrierea Moldovei este, în fapt, descrierea spaţiului carpato-danubiano-pontic

                Grila etic:

– modelul etic este în afara unei culturi particulare, are trăsături de universal

Analiza istorică îl situează pe Cantemir deasupra timpului său

Ipoteza cercetării

Abordarea lui Dimitrie Cantemir este intuitivă:

 • analiza culturii unice şi descrierea instituţiilor şi a relaţiilor funcţionale (lucrarea are 3 părţi)
 • studiul proceselor dinamice prin care fiecare individ acţionează (de exempu, hora, căluşarii)
 • cultura acţionează asupra individului – poate să aibă propriul sens, fără cunoaşterea istorică care a generat formele actuale (de exemplu, obiceiul peţitului)

Epistema socială a jocului

Jocul face parte din elementele inconştiente ale vieţii sociale şi exprimă organizarea socială (Claude Lévi-Strauss, 1958, Anthropologie structurale)

Cum percepe D. Cantemir jocul?

 • Jocul festiv roată sau în şir – hora
 • La nunţi – fata este cerută de la părinţi de peţitori ( petitores) pe baza unui scenariu cunoscut şi asumat de cele două părţi
 • La nunţi, joaca în ogradă sau pe uliţe, în şir, bărbaţi şi femei, separat
 • La amândouă se alege o căpetenie, care trage după el şirul, de la dreapta la stânga
 • Ierarhia socială este respectată şi în organizarea jocului
 • Jocul este legat de înălţarea la cer a lui Hristos şi de Rusalii
 • Jocuri aproape de eres – căluşarii
 • Căluşarul trebuie să fie legat de ceată timp de nouă ani – cifră fatică
 • Puterea magică a căluşarilor de a vindeca boli, de trei ori în trei zile (PP 52 – 54)
 • Jocularitatea în exprimare

Derivări în psiho-pedagogia actuală

 • dezvoltarea personală
 • perceperea echilibrată a mediului natural şi uman
 • dezvoltarea sensibilităţii
 • transmiterea experienţei sociale şi a cunoştinţelor
 • formarea competentelor şi a (pro-)atitudinilor pe dimensiunea educatiei estetice, intelectuale şi morale
 • interiorizarea elementelor spirituale şi comportamentale de către copil
 • achizitionarea valorilor morale şi sociale, naţionale şi general umane, precum valoarea de normă socială, respectarea ierarhiei sociale, libertatea celorlalţi etc.
 • stimularea acţiunilor creative ale preşcolarilor şi şcolarilor mici prin exersarea originalităţii, a flexibilităţii, a sensibilităţii, a fluenţei în mişcare şi în gândire, a inventivităţii şi a expresivităţii armonioase

Leave a Reply

Be the First to Comment!

  Subscribe  
Notify of