În ultima zi a lunii octombrie a acestui an, într-un loc încărcat de o istorie bimilenară, înCetatea Medievală a Severinului, a avut loc o nouă lansare a lucrării           „Dimitrie Cantemir, punte a cunoașterii între orient și occident”. Lucrarea, editată sub egida Asociației Europene ”Dimitrie Cantemir” (AEDC), conține un număr de 32 de studii și articole, scrise de 28 de autori. Coordonatori: Mihail Țăpârlea și Viorel Ciobanu.

Activitatea, organizată prin grija domnului colonel în rezervă Ion Dincă și a prestigiosului scriitor mehedințean Viorel Mirea, s-a desfășurat în sala multifuncțională a Cetății Medievale a Severinului,  ridicată pe malul Dunării, la 500 de metri de Castrul Roman și podul construit de Apollodor din Damasc. Aici, este un loc în care istoria poporului român te face să vibrezi la orice pas.

Cetatea, cunoscută până de curând, sub denumirea de „Turnul lui Sever”, a fost reabilitată, într-un mod în care autenticitatea se relevă ochiului privitorilor sau al vizitatorilor, mai mult sau mai puțin, avizați sau iubitori de istorie medievală, pe baza unui proiect ce a avut menirea să îi confere valențele turistice și documentar-istorice. Banii au fost oferiți, prin Programul Operațional Regional, de Uniunea Europeană și de Consiliul Județean Mihedinți, precum și către Primăria municipiului Drobeta Turnu-Severin.

Vedere de ansamblu a Cetății Medievale Severin

Turnul de nord al Cetății Medievale a Severinului

Domnul Viorel Mirea, om de litere și manager cultural severinean, a prezentat istoria extrem de interesantă a acestui monument istoric cu valoare identitară pentru poporul român. Astfel, fortificația Severinului, cunoscută sub denumirea de Cetatea Severinului, a reprezentat una dintre cele mai importante fortificații de zid de la sud de Carpați. Săpăturile arheologice și analiza materialelor de construcție au relavat faptul că cetatea a fost construită  în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. În incinta fortificației, s-au descoperit morminte în jurul unei capele, precum și monede din timpul lui Andrei al II-lea, rege maghiar la începutul secolului al XIII-lea.

Prima atestare documentară a acestei fortificații datează de la începutul secolului al XIV-lea, în celebrul document «Cronica pictată de la Viena», în care se specifică faptul că, la începutul războiului dintre Regatul Maghiar și Țara Românească, în vremea lui Basarab I,  regele Ungariei, Carol Robert de Anjou, a pătruns în Țara Severinului, a cucerit această fortificație și a instalat un Ban al Severinului.

Cele mai frumoase cuvinte despre aceste locuri pline de legendă au fost scrise de Alexandru Vlahuță în celebra sa carte „România pitorească“: „Cetate întărită odinioară, apărată de un șanț adânc pe care, la vreme de primejdie, îl umplea într-o clipă la Dunăre, puind-o astfel subt o pavăză de apă din toate părțile, strângând-o la sân, ca pe un copil iubit, sub brațul ei ocrotitor“.

Centrul medieval este un punct de atracție pentru turisti, precum și „un focar de cultură” în care sunt organizate activități de o mare diversitate, specifice importanței și rolului avute de către această cetate în istoria poporului român.

 În scurtul răstimp în care a fost redat circuitului turistic și cultural-artistic, s-au organizat ateliere interactive de ţesut la război, olărit ,curelărie, pictură medievală, caligrafie şi multe altele. Au fost organizate demonstrații de lupte specifice  perioadei medievale, recitaluri de poezie, spectacole de teatru și muzică, dansuri medievale, dueluri și întreceri cavalerești.

 

 

 

Toate aceste manifestări s-au desfășurat în cadrul celor două ediții ale Festivalului Medieval al Cetății Severinului. 

De asemenea, în ziua în care a avut loc activitatea nostră, în sala multifucțională era organizată o expoziție de pictură, ce înfățișa figuri de domnitori și personalități proeminente ale istoriei noastre naționale, ce au avut legătură cu cetatea Severinului. Autorul expoziției nu era nimeni altul decât celebrul artist vizual Ștefan Popa-Popas.

Ospitalierele noastre gazde au organizat și o vizită la Turnul de Apă, edificiu vechi de peste un  secol, care, prin grija edililor locali, a fost transformat într-un obiectiv turistic și, în egală măsură, într-un pilon al culturii mehedințene. Aici, în spațiile amenajate potrivit cerințelor actuale și apetenței culturale a severinenilor, se organizează expoziții temporare și permanente de arte plastice, literatură și fotografii, precum și „întâlniri” literare.

”Castelul de apă” cum a mai fost denumit de localnici, a fost construit în locul din oraș, care avea cea mai mare altitudine, respectiv 104 m. Înălțimea edificiului este de aproape 30 m, ceea ce i-a conferit titlul de cea mai înaltă clădire. Priveliște oferită de la înălțimea turnului este magnifică.

În timpul Primului Război Mondial, castelul a fost folosit de armata germană ca punct de observaţie și de dirijare a focului artileriei proprii. Edificiul a avut, și în timpul celui de-al doilea război mondial, o utilizare asemănătoare.
Trebuie remarcată și apetența severinenilor pentru evenimentele culturale, la activitatea de prezentare a cărții participând un număr important de intelectuali, printre care s-au numărat scriitori, senatori, ziariști, profesori universitari etc.

Activitatea a fost moderată de domnul director Viorel Mirea, care lecturase lucrarea, arătându-se, încă de la inceput, un entuziasmat de conținutul lucrării, care înfățișază aspecte importante din viața și opera marelui enciclopedist român.

Domnul Paul Tudor, președinte al Fundației Internaționale „Dimitrie Cantemir”, a reliefat preocupările sale, care, în colaborare cu filosoful cantemirolog, craioveanul Constantin Barbu, s-au soldat cu realizarea unor copii ale lucrărilor originale ale lui Cantemir, ce s-au identificat la Moscova. De asemenea, a prezentat modul în care s-a preocupat de finanțarea creării, în bronz, a unui bust al lui Dimitrie Cantemir. Bustul a fost dezvelit la sediul Uniunii Europene și, apoi, instalat într-o piațetă din Bruxelles, arondismentul Anderlect.

În continuare, domnul gl. Bg.(r) Mihail Țăpârlea, vicepreședinte al Asociației Europene ”Dimitrie Cantemir”, a prezentat, la început, câteva aspecte privind conținutul, semnificația și impactul avut de carte, atât în țară cât și în străinătate. În esență, a subliniat următoarele :

  • Lucrarea a fost tipărită în două ediții: prima în limba română și cea de-a doua în limba engleză. Ediția în limba română a fost prezentată la Cercul Militar Național, Fundația Europeană „Nicolae Titulescu”, Bookfest, la Craiova, Iași, Vaslui, Tîrgu Mureș, Alexandria, precum și la Chișinău.
  • În capitala Republicii Moldova, de un ecou deosebit s-a bucurat lansarea ce a avut loc la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, precum și cele de la liceele cu predare în limba rusă „Dimitrie Cantemir” și „Antioh Cantemir”. Tot cu acest prilej, AEDC a donat instituțiilor de învățământ și cultură din Basarabia un număr important de lucrări. Drept urmare,în urmă cu câteva luni, Asociației EuropeneDimitrie Cantemir”i-a fost acordat Premiul Național GALEX pentru „CEL MAI GENEROS MECENA AL BIBLIOTECILOR”.
  • În expunerea de motive, se menționează faptul că s-a acordat acest premiu Asociației Europene ”Dimitrie Cantemir” pentru „suportul acordat bibliotecilor din Moldova prin completarea colecțiilor cu ediții ce promovează rezonanțele operei merelui enciclopedist român [Dimitrie Cantemir] în spațiile culturale europene, precum și unele aspecte controversate ale vieții lui Cantemir”.
  • Privitor la ediția în limba engleză, a menționat faptul că un număr important de exemplare ale acestei lucrări au fost donate unui număr de 89 de universități -situate în topul primelor 400 de universtăți la nivel mondial- din Austria, Belgia, Canada, Cehia, China, Franța, Germania, Italia, Japonia ,Marea Britanie, Olanda, Polonia, Rusia, Slovacia, SUA, Suedia, Turcia, Ucraina și Ungaria. De la mai multe universități s-au primit scrisori de mulțumire pentru gestul de a le fi fost donată o lucrare valoroasă despre marele enciclopedist român.
  • În lucrare, Dimitrie Cantemir este prezentat ca fiind nu numai un mare encilopedist, ci și un remarcabil voievod, diplomat, scriitor, cărturar şi filosof. Ca savant, diplomat , om politic a fost un liant, un pod al cunoaşterii dintre occident şi orient. A contribuit substanţial la impulsionarea procesului de modernizare a Rusiei. A avut importante merite ştiinţifice în cele mai diverse domenii cum ar fi arheologia, arhitectura, istoria, geografia, literatura, lingvistica, arta plastică, etnografia, muzica etc. Este  recunoscut în lumea orientală drept clasic al muzicii turceşti.  De aceea, este îndrituită afirmaţia potrivit căreia Dimitrie Cantemir este considerat a fi “cel mai erudit principe din ultima mie de ani”.
  • Cu toate acestea, s-a menționat că „dosarul cantemirian”, așa cum a scris regretatul cantemirolog poliglot Grigore Ploieșteanu, nu s-a încheiat. Este, însă, necesar să se continuie studierea operei cantemiriene, astfel încât să se treacă de la „etapa de arheologie cantemiriană” la cea de „hermeneutică cantemiriană”, etapă menită să identifice rezonațele și impactul pe care le are opera cantemiriană asupra culturii românești și universale actuale.

După sublinierea acestor probleme, domnul Mihail  Țăpârlea, vicepreședinte AEDC,  a prezentat, în sinteză, unele aspecte controversate ale vieții și operei lui Dimitrie Cantemir, cum sunt : Dimitrie Cantenir opioman? Cantemir, membru al Ordinului masonic roșicrucian; Cantemir și iubirea dintre prințesa Maria Cantemir și țarul Petru cel Mare; mitul lui Vlad Putină. Prin aceasta, însă -a subliniat vorbitorul-, nu se diminuează cu nimic contribuția cantemiriană la dezvoltarea spiritualității românești, europene și universale.

În finalul prezentării oaspetele a donat, din partea Asociației Europene ”Dimitrie Cantemir”,  câteva exemplare  ale lucrării în limba română Centrului Medieval Severin și Bibliotecii Județene Mehedinți.

Evenimentul fost încheiat de către geniala artistă de muzică populară-în vârstă de numai 11 ani-Nicoleta Iancu, care a interpretat, a capella, o frumoasă melodie populară oltenească.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

  Subscribe  
Notify of