Asociația   Europeană   ”Dimitrie   Cantemir” și Asociația   de   Arbitraj   Instituționalizat  au convenit și negociat încheierea unui Protocol de Parteneriat .

Încheierea acestui protocol a fost determinată de necesitatea susținerii și promovării, în comun, la nivel național și internațional, a intereselor și obiectivelor celor două Asociații, respectiv a valorilor culturii și civilizației românești, cu accent pe opera marelui cărturar Dimitrie Cantemir și a arbitrajului instituționalizat.

Prin acest Protocol Părțile semnatare și-au propus:

  • promovarea în comun, în plan intern și internațional, a valorilor culturii și civilizației românești, în special a operei de excepție a lui Dimitrie Cantemir;
  • organizarea în comun a unor evenimente menite să informeze și să conștientizeze societatea civilă și autoritățile statale de avantajele pe care le oferă arbitrajul instituționalizat ca alternativă reală la instanța de judecată;
  • derularea, la nivel național și internațional, a unor acțiuni consacrate evocăriii unor evenimente ce au contribuit la realizarea Marii Uniri, precum și colaborarea pe linia organizării și desfășurării unor activități prevăzute în Programul Național Centenarul Marii Uniri”;
  • promovarea şi susţinerea unor proiecte de acte normative, care au ca obiect îmbunătăţirea cadrului juridic specific mediului de interes al celor două părţi;
  • acordarea de sprijin  reciproc, inclusiv  de asistenţă  juridică pentru  Asociaţia  Europeană  “Dimitrie  Cantemir” și membrii săi;
  • participarea comună  la  inițierea  şi  derularea  unor  proiecte   cu  finanţare  europeană,  pe  domenii  care  privesc activitatea celor doi parteneri;
  • participarea la  emisiuni de  radio  și televiziune în  vederea  diseminării de  informații  de interes  public   pe  linia preocupărilor și obiectivelor celor două asociații;
  • militarea pentru păstrarea unui echilibru de putere între societatea civilă şi guvernanţi, în sistemul actual pluralist de luare a deciziei.

De asemenea, în temeiul Protocolului încheiat, membrii Asociației Europene ”Dimitrie Cantemir” care au pregătire juridică, pot să urmeze cursuri de pregătire, astfel încât să devină arbitri în cadrul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Semnarea Protocolului a avut loc, în ziua de 07 septembrie 2017, prilej cu care a avut loc și o conferință de presă  în Sala de Protocol a Căminului Militar nr. 2 din Constanța.

Protocolul a fost semnat de doamna Rodica Vlaicu, președinte al Asociației de Arbitraj Instituționalizat, și de domnul Mihail Țăpârlea,  vicepreședinte al Asociației Europene Dimitrie Cantemir.

Cu acest prilej, domnului general Mihail Țăpârlea, vicepreședinte al Asociației Europene ”Dimitrie Cantemir” i s-a conferit DIPLOMA DE EXCELENȚĂ  pentru implicarea în susținerea și promovarea arbitrajului institutionalizat din România.

 

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of