Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti (UCDC), în parteneriat cu Academia Română, Asociaţia de Cultură „Dimitrie Cantemir”, Asociaţia Europeană „Dimitrie Cantemir” şi Asociaţia ASTRA Despărţământul Bucureşti, a organizat în perioada 24-26 octombrie 2013 Conferinţa internaţională „Dimitrie Cantemir – educator al românilor”, ediţia a III-a.

Ceremonia de deschidere a conferinţei, a avut loc vineri, 25 octombrie 2013, orele 9.30 – 11.30. Evenimentul s-a desfăşurat  la sediul Universităţii din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Bucureşti, în Aula Magna (et. 2).

Ceremonia de deschidere a fost prezidată de prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, rector al UCDC. S-au  adresat mesaje de felicitare din partea Ministerului de Externe (prezentat de dl. Titus Corlăţean, ministru de Externe), Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti (prezentat de Excelenţa Sa Oleg Malginov, ambasador al Federaţiei Ruse la Bucureşti), Patriarhiei Române, Universităţii din New York (prezentat de d-na. Katherine Fleming, prorector al universităţii), Bibliotecii Naţionale a Franţei (prezentat de prof. dr. Stefan Lemny).

Conferinţa este dedicată aniversării a 340 de ani de la naşterea prinţului-filozof Dimitrie Cantemir. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” promovează de două decenii memoria politică, ştiinţifică şi culturală a lui Dimitrie Cantemir, organizând acţiuni la nivel naţional şi internaţional.

Obiectivele conferinţei „Dimitrie Cantemir – educator al românilor”, ediţia a III-a au fost: punerea în lumină de către Dimitrie Cantemir a omului moral şi a rolului conştiinţei morale în istorie şi în viaţa cetăţii; cercetarea operei lui Dimitrie Cantemir din perspectivă ştiinţifică şi prezentarea contribuţiei gânditorului român la înţelegerea şi explicarea raţionalistă şi iluministă a omului şi a universului; ilustrarea operei lui Dimitrie Cantemir ca sinteză culturală între Orient şi Occident; abordarea lui Dimitrie Cantemir ca domn iubitor de ţară şi de neam, expresia conştiinţei identităţii şi apartenenţei la o etnie şi cultură; prezentarea lui Dimitrie Cantemir ca apologet al creştinismului răsăritean şi promotor al unei pedagogii creştine. Lucrările acesteia se vor desfăşura în cadrul a cinci secţiuni: Educaţia morală în opera lui Dimitrie Cantemir (Secţiunea I); Educaţia ştiinţifică în opera lui Dimitrie Cantemir (Secţiunea II); Educaţia culturală în opera lui Dimitrie Cantemir (Secţiunea III); Educaţia patriotica în opera lui Dimitrie Cantemir (Secţiunea IV) şi Educaţia religioasă în opera lui Dimitrie Cantemir (Secţiunea V).

Din comitetul ştiinţific al conferinţei au facut parte personalităţi de prestigiu ale vieţii universitare şi academice: prof. univ. dr. Momcilo Luburici (preşedintele UCDC), prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu (rector al UCDC), acad. Dan Berindei (vice-preşedinte al Academiei Române), acad. Alexandru Surdu (directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu Motru” al Academiei Române), acad. Alexandru Boboc (Academia Română), acad. Răzvan Theodorescu (Academia Română), acad. Andrei Eşanu (Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova), prof. univ. dr. Jukka Kangaslahti (Universitatea din Turku, Finlanda), prof. univ. dr. Radu Golban (Universitatea St. Gallen, Elveţia), prof. univ. dr. Antonello Falco Biagini (Universitatea Sapienza – Roma, Italia), prof. univ. dr. Cristian Dumitrescu (UCDC), prof. univ. dr. Dumitru Mazilu (UCDC), prof. univ. dr. Ioan Chiper (UCDC), prof. univ. dr. Cezmy Karasu (Universitatea din Ankara, Turcia), prof. univ. dr. Zeynep Sözen (Universitatea Tehnică din Istanbul, Turcia), prof. univ. dr. Victor Ţvircun (ambasador, Secretar al Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră), dr. Albina Girfanova (Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Federaţia Rusă), prof. univ. dr. Emil Păun (Universitatea din Bucureşti), prof. univ. dr. Nicolae Sacaliş (director al revistei „Paideia”), dr. Nataşa Tosici (deputat, Preşedinte al Mişcării Românilor din Serbia – Valea Timocului), conf. univ. dr. Gabriela Pohoaţă (decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei a UCDC, redactor-şef al revistelor „Cogito” şi „Euromentor”), Constantin Barbu (UCDC).