Joi, 12 octombrie 2017, reprezentații Asociației Europene ”Dimitrie Cantemir” (AEDC) (gl. bg(r.) Mihail Țăpârlea, vicepreședinte; col(r.) Viorel Ciobanu, secretar general și gl. Flotilă Aer (r.) Cantaragiu Ionel, membru al Consiliului Director) au participat la activitățile de donare de cărți la BAZA 95 AERIANĂ EROU CĂPITAN AVIATOR „ALEXANDRU ŞERBĂNESCU” BACĂU.

Oaspeții au fost întâmpinați la sosire de comandantul unității, comandor Valerică Vrăjescu.

Înfiinţată pe 04 iulie 1920 pe aerodromul Tecuci, unitatea datează de peste 90 de ani, iniţial sub denumirea de Centrul de Instrucţie al Aviaţiunii, cu misiunea de a perfecţiona pregătirea personalului navigant, tehnic şi de alte specialităţi necesare aviaţiei române.

În anul 1924, în urma unei reorganizări a aeronauticii, ia naştere Centrul de Instrucţie al Aeronauticii. După 1945, Centrul de Instructie al Aeronauticii a fost supus unor restructurări şi redislocări, funcţionând în localităţile Mediaş, Tecuci, Buzău.

În anul 1953, Centrul de Instrucţie al Aeronauticii este desfiinţat, sarcinile sale fiind preluate de alte instituţii de învăţământ.

Începând cu data de 01.12.1968 se reînfiinţează pe aerodromul Bacău, Centrul de Instrucţie al Aviaţiei, subordonat Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului, reluându-se o bogată tradiţie a învăţământului militar aeronautic.

Începând cu 01 ianuarie 1969, Centrul de Instrucţie al Aviaţiei a participat efectiv la trecerea tinerilor piloţi pe avionul supersonic MiG-21 şi la pregătirea cadrelor aviaţiei militare pentru diferite funcţii şi specialităţi necesare acesteia, concomitent cu îndeplinirea misiunilor specifice unei unităţi de aviaţie luptătoare.

Unitatea a asigurat de-a lungul timpului trecerea pe avionul supersonic a peste 500 de piloţi şi pregătirea de specialitate a peste 6.000 cadre din aviaţia militară.

La 25 august 1995, a luat naştere Baza 95 Aeriană de Aviaţie Vânătoare şi Vânătoare Bombardament, destinată să asigure pregătirea şi ducerea acţiunilor de luptă ale Grupului 95 Aviaţie Vânătoare.

Baza 95 Aeriană de Aviaţie Vânătoare şi Vânătoare Bombardament a asigurat logistic zborul avionului MiG-21 „LanceR” încă din faza iniţială, de cercetare şi testare la S.C. „Aerostar” S.A. BACAU.

În urma unor transformări în concepţia de organizare şi funcţionare a unităţilor de aviaţie, începând cu data de 01.05.2001, Baza 95 Aeriană de Aviaţie Vânătoare şi Vânătoare Bombardament se transformă în Centrul 95 Trecere pe Avioane Supersonice, continuându-se astfel tradiţia ca tinerii piloţi să se pregăteasca în vederea trecerii pe avionul supersonic, pe aerodromul Bacău, iar în anul 2004, are loc transformarea Centrului 95 Trecere pe Avioane Supersonice în Baza 95 Aeriană.

MONUMENTUL EROULUI CĂPITAN AVIATOR „ALEXANDRU ŞERBĂNESCU”

Oaspeții au vizitat Muzeul Unității, în care sunt relevate cele mai importante aspecte din istoria aviației românești.

După vizită, oaspeții au consemnat în Cartea de onoare a Bazei 95 Aeriene.

După vizitarea Muzeului Unității reprezentanții AEDC au fost invitați de comandantul Bazei, comandor Valerică Vrăjescu, să viziteze aeronavele din dotare și pistele de decolare și aterizare a avioanelor și elicopterelor.

Au fost donate cărțile:

  1. ”DIMITRIE CANTEMIR-PUNTE A CUNOAȘTERII ÎNTRE ORIENT ȘI OCCIDENT”
  2. ”SUNT FIU AL ALEXANDRIEI, TELEORMĂNEAN”.
  3. ”SUNT FIU AL TELEORMANULUI, ALEXĂNDREAN”

 

Manifestarea s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri despre viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir, purtată cu personalul de conducere al Bazei 95 Aeriene.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

  Subscribe  
Notify of