Luni, 06 noiembrie 2017 ora 08.30, secretarul general al Asociației Europene ”Dimitie Cantemir” (A.E.D.C.) a fost oaspetele Colegiul economic  ”Dimitrie Cantemir” din Suceava.

Această unitate școlară ființează din anul 1926.

Din 2002 pană în prezent școala a fost dotată și modernizată:

– cu calculatoare performante, copiatoare
– cu mașini de transport
– cu mobilier în cancelarie, cabinetele directorilor și secretariat
– s-a reînnoit mobilierul din clase
– s-au montat lambriuri de lemn pe holurile școlii
– au avut loc reparatii capitale
– s-a amenajat amfiteatrul
– s-a înlocuit acoperișul școlii

2004 – Are loc schimbarea din Grupul Scolar Economic Administrativ “Dimitrie Cantemir” înColegiul Economic “Dimitrie Cantemir”

Baza materială, de instruire și educare este asigurată de:

 • 22 săli de clasă;
 • 2 laboratoare de informatică;
 • 1 firmă de exerciţiu dotată cu calculatoare şi cu acces la Internet;
 • 1 cabinet de limba română;

 • 1 cabinet limbi moderne;
 • 2 laboratoare de alimentaţie publică
 • 1 agenţie de turism ;
 • 1 laborator fizică;
 • 1 laborator chimie-biologie;
 • 1 sală pentru instruire în tehnica servirii;

 • 1 magazin şcoală;
 • 1 amfiteatru;
 • bibliotecă şcolară cu 25.735 volume, de o suprafaţă de 100 mp, împărţită în 3 săli, dintre care prima sală (33mp) conţine spaţiul de primire, împrumut şi informare (12 locuri în sala de lectură), iar doua sunt organizate ca depozit de carte;
 • cămin-internat cu 286 locuri;

 • cantină cu sală de mese cu 150 locuri/serie;
 • sală de sport; teren de sport cu o suprafata de 162 m.p. si un teren de sport cu o suprafata de 1000 m.p.
 • cabinet medical;
 • cabinet psihologic.
 • internet wireless in toate corpurile de cladiri

    Colegiul economic ”Dimitrie Cantemir” oferă următoarele filiere și specializări:

– filiera teoretică, profil real, specializarea matematică informatică
– filiera tehnologică, având  profilul servicii, cu urmatoarele specializări: tehnician în activități economice, tehnician administrație, tehnician în turism, tehnician în activități de comerț, tehnician în gastronomie, coafor stilist
– școala postliceală, specializarea: agent fiscal, asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație

    Pentru o instruire de calitate a elevilor, Colegiul Economic colaborează cu parteneri educaţionali – agenţi economici, unităţi de producţie, instituţii bancare, iar pe plan internaţional dezvoltă relaţii cu unităţi similare din Norvegia, Germania, Spania, în cadrul programelor Uniunii Europene – Phare, Socrates, Leonardo.

În perioada 2002-2005 s-au derulat proiectele PHARE RO 0108.01 şi PHARE RO 0108.03 – Coeziune economică şi socială “Şcoala între educaţie, resurse, necesităţi şi reformă”, proiecte care au permis dotarea şi amenajarea bazelor de practică din şcoală la standarde europene.

    Din anul 2003 şi până în prezent s-au desfăşurat o multitudine de activităţi care au contribuit la întărirea dimensiunii europene a şcolii: proiecte Comenius, Leonardo, Youth in Action, Spring Day, etc., activităţi în care s-au implicat elevi, profesori, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale şi care au deschis calea educării elevilor pentru valorile europene, comunicarea intr-o limbă străină, utilizarea ITC.

    Ca o încununare a activităţilor europene derulate în şcoală, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava a dobândit, în anul 2011, titlul de „Şcoală Europeană”.

În anul 2013 Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava a devenit Centru de resurse pentru Firmele de exerciţiu, în cadrul proiectului POSDRU 33440.

    Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, ca organizaţie furnizoare de educaţie îşi propune să dezvolte un învăţământ de nivel european care să asigure forţă de muncă de înaltă calificare, tineri competenţi pe piaţa muncii în vederea unei bune inserţii socio-profesionale.

    În prezent școala noastră funcționează cu 56 de clase, cu un efectiv de 1594 elevi, din care: 8 clase de matematică-informatică, 46 clase  de servicii și 2 clase de școală profesională.

PROIECTE DE PARTENERIAT DERULATE LA NIVEL EUROPEAN 2017

 1. Comenius parteneriate „Regional Cooking and changing Eatings Habits” 04-PS-124-SV-DE
 2. Comenius Parteneriate „How much BIO do we need? – Bio-alimentele de la  producţie şi comercializare până la consum” COM-10-PM-552-SV-DE
 3. Leonardo „Training trainers to acquire new competence in teaching Marketing rural, tourism, agrotourism and historical tourism” RO/2004/PL93065/EX
 4. Youth in action „EuroKadr – it’s a Wrap!”
 5. Youth in action „Tree Dressing Across Europe”
 6. Leonardo da Vinci VETPRO „Teacher training in tourism management” RO/020
 7. Leonardo da Vinci IVT „Formarea profesională la standarde europene în domeniul serviciilor turistice” RO218/2009
 8. Leonardo da Vinci VETPRO „Interacting in Vercelli” LLP-LdV/VETPRO/2011/RO/090
 9. Leonardo Parteneriate „Europe defines diversity and unity in food culture” LLP-LdV/PAR/2012/RO/227
 10. Leonardo da Vinci VETPRO Metode si tehnici utilizate în orientarea elevilor pentru o cariera de success LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/324
 11. Leonardo da Vinci VETPRO „Strategii de promovare a turismului rural pe plan european” LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/218
 12. Erasmus+ KA2 “Simulation for entrepreurship – ENTRE4FUTURE” 2014-1- RO01- KA202- 002759
 13. Erasmus+ KA1 “O şansă pentru viitor” 2015-1-RO01-KA102-014528
 14. Erasmus+ KA1 „Dezvoltarea antreprenoriatului în contextul diversităţii europene” 2015-1-RO01-KA101-014538

 

Activitatea a început la ora 08.50 cu o întâlnire a profesorilor Colegiului  cu secretarul general A.E.D.C., la Cancelaria instituției de învățământ, domnul colonel r. Viorel Ciobanu fiind însoțit de directorul liceului prof. Corneliu Romașcu și prof. dr. Valentin Buda Niga.           Aici, a fost prezentată Asociația Europenă ”Dimitrie Cantemir” și s-a relevat dorința de parteneriat între cele 2 instituții.

După întâlnirea cu profesorii școlii, doamna director adjunct, prof. Eugenia Trufin a prezentat oaspetelui laboratoarele de specialitate, biblioteca, cantina și căminul colegiului.

La ora 10.00 în Aula Colegiului, oaspetele, colonel r. Ciobanu Viorel,  însoțit de inspectorul general adjunct, al Inspectoratului Județean Școlar Suceava, prof.dr. Cristian Cuciurean, directorul Colegiului, prof. Corneliu Romașcu, director adjunct, prof.  Eugenia Trufin și prof. dr. Valentin Buda Niga au deschis manifestarea dedicată lui Cantemir.

Domnul prof. dr. Valentin Buda Niga a prezentat istoricul Colegiului și devenirea sa din 1926 până astăzi.

Tinerii din sală au ascultat cu multă atenție cele prezentate, mulți dintre ei auzind pentru prima oară date și informații despre colegiul unde învață.

 

Au fost lansare cărțile:

 1. ”DIMITRIE CANTEMIR-PUNTE A CUNOAȘTERII ÎNTRE ORIENT ȘI OCCIDENT”
 2. ”SUNT FIU AL ALEXANDRIEI, TELEORMĂNEAN”.
 3. ”SUNT FIU AL TELEORMANULUI, ALEXĂNDREAN”

Secretarul general al Asociației Europene ”Dimitrie Cantemir”, prin expozeul dânsului despre viața și activitatea marelui savant a interacționat cu sala, răspunzând întrebărilor și curiozităților participanților.

Domnul inspector general adjunct, al Inspectoratului Județean Școlar Suceava, prof.dr. Cristian Cuciurean a mulțumit domnului colonel r. Ciobanu Viorel și organizatorilor pentru această adevărată sărbătoare de suflet, dedicată patronului Colegiului economic Suceava și a îndemnat tinerii participanți să comunice si colegilor lor ideile și sentimentele transmise aici, de cunoaștere și promovare a valorilor perene românești, de păstrare a identității și demnității naționale.

Tinerii participanți au răsplătitit cu aplauze vorbitorii, semn de apreciere și mulțumire pentru ceea ce au învățat și reținut din această benefică și instructivă activitate.

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

  Subscribe  
Notify of