Asociația Europeană „Dimitrie Cantemir” (AEDC) a continuat activitatea de prezentare a lucrării „DIMITRIE CANTEMIR- PUNTE A CUNOAȘTERII INTRE ORIENT ȘI OCCIDENT”. Astfel, în perioada 11-12 octombrie 2017, reprezentații Asociației (gl. bg(r.) Mihail Țăpârlea, vicepreședinte ; col(r.) Viorel Ciobanu, secretar general și gl. Flotilă Aer (r.) Cantaragiu Ionel, membru al Consiliului Director) au participat la activitățile organizate în municipiile Onești și Bacău. La Onești, inițial, s-a vizitat Colegiul Național Liceal „Dimitrie Cantemir”și Biblioteca Municipală «Radu Rosetti« .

Înființat în 1963 ca Şcoala medie mixtă nr.2 din Oneşti, instituţia devine Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” prin OM nr. 6440 din 21 iunie 1991. Sub conducerea domnului director Alexandru Bârgăoanu şi a domnului director adjunct Gheorghe Stratica, noua denumire este stabilită de corpul profesoral în amintirea marelui erudit, cărturar şi voievod moldovean. Această denumire este păstrată până în 2003, când devine Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir“. Tot acum, în anul 2003, Preşedintele României, domnul Ion Iliescu, a înmânat elevului Gabriel Dospinescu Diploma de Excelenţă, deoarece a contribuit la prestigiul şcolii româneşti pe plan internaţional, câştigând Premiul al III-lea la Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară „Yakuţia”.

În anul 2007, pentru rezultate deosebite în activitatea curriculară şi extracurriculară, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir“ a obţinut, în urma unei competiţii dificile, titlul de ŞCOALĂ EUROPEANĂ.

Colegiul este centru ECDL, centru acreditat de pretestare pentru examenele Cambridge și IELTS, centru de examen pentru admitere la Universitatea Oxford și se implică în numeroase proiecte și competiții europene, precum  Euroscola, , Development Youth Prize, Youth Parliament, E-twinning, Ecole Francophone d’Ete, Future Career? Touch IT! – proiect Erasmus + 2016-2018.

Elevii colegiului, cu vârste cuprinse între 11 și 19 ani, sunt printre cei mai buni din regiune, după cum dovedesc rezultatele obținute la examenele naționale și la olimpiadele și concursurile regionale, naționale și internaționale la care participă. În fiecare an, între 10 și 30 de absolvenți sunt admiși la universități de prestigiu din străinătate, inclusive Oxford și Harvard, cu o rată a succesului de peste 98%.

În 2013 colegiul a sărbătorit 50 de ani de existență în clădiri noi, benefiiind în prezent de cele mai moderne dotări care să le permit elevilor să studieze în cele mai bune condiții și să se își dezvolte potențialul. Colegiul se bucură de apreciere datorită viziunii sale, mediului prietenos, metodelor moderne utilizate. Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” este o școală a secolului XXI, unde tradiția și inovația se combină armonios în beneficiul tinerei generații, urmărite îndeaproape de statuia lui Dimitrie Cantemir de pe aleea principal care duce la intrarea în școală.

Biblioteca municipală Onești- gazdă generoasă a întâlnirii cantemiriste- este o instituție de cultură deosebită, frecventată de mulți localnici, de vârste și pregătiri diverse, având, însă, o trăsătură comună, și anume: apetența pentru valorile spiritualității românești. Și în ziua prezenței noastre acolo am putut să constatăm un aflux de iubitori și consumatori de cultură, ce  este, în mod cert, ceva ce dă optimism și stimulează preocupările autorităților locale pentru promovarea valorilor locale ale identității, demnității și spiritualității românești.

Astfel, în semn de omagiu pentru personalitatea profesorului, scriitorului, omului de cultură GHEORGHE IZBĂŞESCU, dar şi pentru rolul important pe care l-a avut în formarea multor generaţii de tineri oneşteni care au frecventat Cenaclul Zburătorul, s-a organizat  expoziţia IN MEMORIAM GHEORGHE IZBĂŞESCU în holul principal al bibliotecii.  Expoziția cuprinde manuscrisele poetului donate bibliotecii, fotografii de colecţie cu membrii Cenaclului Zburătorul, revistele Zburătorul, dar şi cărţile cu autograf lansate de Gheorghe Izbăşescu.

„Melancolie de toamnă” este titlul unei șezători, ambientate  și de expoziția cu produse agricole recoltate toamna, având o mare divesitate coloristică cu un efect de terapie cromatică asupra participanților, dar și a nostră, a vizitatorilor. Astfel, toți participanții la întâlnirea noastră, elevi ai Colegiului Național „Dimitrie Cantemir”-în număr de peste 150 – au avut prilejul să vizioneze și admire  expoziția literară și pe cea de produse agricole. Clădirea în care își are sediul Biblioteca Municipal Onești, este nu numai modernă, dar și adecvată unei asemenea instituții publice.

În acest ambient cultural, estetic, spiritual și cromatic deosebit, s-a petrecut întâlnirea reprezentanților Asociației Europene ”Dimitrie Cantemir” cu elevii și cadrele didactice ale Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” Onești.

 

 

 

 

 

 

Activitatea a fost moderată de doamna profesoară Gabriela Felicia Filip, care a subliniat, încă de la început semnificația acestei activități, nu numai pentru elevii cantemiriști oneșteni, dar, în plan mai larg, pentru  viața culturală a municipiului Onești.

Domnul Ionuț Tenie, directorul Bibliotecii municipale, a salutat inițiativa AEDC de a organiza o asemenea activitate în municipiul Onești și a subliniat semnificația editării acestei lucrări.

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnul col(r) Viorel Ciobanu, secretarul general al AEDC, a  subliniat preocupările Asociației, precum și faptul că lucrarea cuprind de 34 de studii si articole, realizate de 28 de autori. Studiile sunt grupate în 3 părți: prima parte cuprinde studii ce-l infățișează pe savantul Dimitrie Cantemir; cea de-a doua  îl prezită pe Cantemir, istoricul, militarul și omul politic; parte a treia cuprinde unele controverse referitoare la viața, opera și activitatea lui Dimitrie Cantemir. De asemenea, într-un capitol special, sunt prezentate: cronologia operei cantemiriene, întocmită de Academia de Științe a Republicii Moldova; instituțiile din România și Europa ce poartă numele marelui enciclopedist român; aprecieri ale unor savnți români și străini privind opera lui Dimitrie Cantemir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Doamna  profesoară Adina Mitroiu a prezentat o interesantă „hermeneutică” a operei lui Dimitrie Cantemir, referindu-se rolul pe care l-a avut în propria-i devenire, dar și a multor profesori, elevi și absolvenți ai Colegiului Național Liceal „Dimitrie Cantemir”. De asemenea, a prezentat, într-un mod atractiv și argumentat  importantele merite ştiinţifice ale lui Cantemir în cele mai diverse domenii cum ar fi arheologia, arhitectura, istoria, geografia, literatura, lingvistica, arta plastică, etnografia, muzica.

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnul profesor Cătălin-Gabriel Fornica-Livada este un reputat „cantemirolog” oneștean. În intervenția sa,  a prezentat rolul deosebit pe care marele cărturar l-a avut,  în secolul al XVII-lea, în istoria, politica şi cultura nu numai a Ţării Moldovei, dar şi a Ţării Româneşti, Imperiului Otoman, Rusiei, a unor ţări din conglomeratul german, Marii Britanii, Franţei etc. A fost primul turcolog şi arabist din lume, şi primul care a tradus Coranul.

 

 

 

 

 

 

 

 

În continuare, gl. bg(r) Mihail Țăpârlea, a prezentat, la început, câteva coordonate ale apariției cărții:

-Lucrarea a fost tipărită în două ediții: prima în limba română și cea de-a doua în limba engleză. Ediția în limba română a fost prezentată la Cercul Militar Național, Fundația Europeană „Nicolae Titulescu”, Bookfest, la Bibliotecile Județene din Craiova, Iași, Vaslui, Tîrgu Mureș, Alexandria, precum și la Chișinău.

-În capitala Republicii Moldova, de un ecou deosebit s-a bucurat lansarea ce a avut loc la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, precum și cele de la liceele cu predare în limba rusă „Dimitrie Cantemir” și „Antioh Cantemir”. Tot cu acest prilej, AEDC a donat instituțiilor de învățământ și cultură din Basarabia un număr important de lucrări. Drept urmare,în urmă cu câteva luni,  Asociației EuropeneDimitrie Cantemir”i-a fost acordat Premiul Național GALEX pentru „CEL MAI GENEROS MECENA AL BIBLIOTECILOR”.

În expunerea de motive, se menționează faptul că s-a acordat acest premiu Asociației Europene ”Dimitrie Cantemir” pentru „suportul acordat bibliotecilor din Moldova prin completarea colecțiilor cu ediții ce promovează rezonanțele operei marelui enciclopedist român [Dimitrie Cantemir] în spațiile culturale europene, precum și unele aspecte controversate ale vieții lui Cantemir.

Privitor la ediția în limba engleză, a menționat faptul că un număr important de exemplare ale acestei lucrări au fost donate unui număr de 89 de universități-situate în topul primelor 500 de universtăți la nivel mondial-din Austria, Belgia, Canada, Cehia, China, Franța, Germania, Italia, Japonia ,Marea Britanie, Olanda, Polonia, Rusia, Slovacia, SUA, Suedia, Turcia, Ucraina și Ungaria. De la mai multe universități s-au primit scrisori de mulțumire pentru gestul de a le fi fost donată o lucrare valoroasă despre marele enciclopedist român.

-În lucrare, Dimitrie Cantemir este prezentat ca fiind nu numai un mare encilopedist, ci și un remarcabil  voievod, diplomat, scriitor, cărturar şi filosof. Ca savant, diplomat , om politic a fost un liant, un pod al cunoaşterii dintre occident şi orient. A contribuit substanţial la impulsionarea procesului de modernizare a Rusiei. A avut importante merite ştiinţifice în cele mai diverse domenii cum ar fi arheologia, arhitectura, istoria, geografia, literatura, lingvistica, arta plastică, etnografia, muzica, etc. Este  recunoscut în lumea orientală drept clasic al muzicii turceşti.

 De aceea, este îndrituită afirmaţia potrivit căreia Dimitrie Cantemir este considerat a fi “cel mai erudit principe din ultima mie de ani”. 

-Cu toate acestea, s-a menționat că „dosarul cantemirian”, așa cum a scris regretatul cantemirolog poliglot Grigore Ploieșteanu, nu s-a încheiat. Este, însă, necesar să se continuie studierea operei cantemiriene, astfel încât să se treacă de la „etapa de arheologie cantemiriană” la cea de „ hermeneutică cantemiriană”, etapă menită să identifice rezonațele și impactul pe care le are opera cantemiriană asupra culturii românești și universale actuale.

-În continuare, au fost prezentate, în sinteză, unele aspecte controversate ale vieții și operei lui Dimitrie Cantemir, cum sunt : Dimitrie Cantenir opioman? Cantemir, membru al Ordinului masonic roșicrucia; Cantemir și iubirea dintre prințesa Maria Cantemir și țarul Petru cel Mare; mitul lui Vlad Putină. Prin aceasta, însă-a subliniat vorbitorul-, nu se diminuează cu numic contribuția cantemiriană la dezvoltarea spiritualității românești, europene și universale.

 

Dl. Gl. Flt Aer (r) Ionel Cantaragiu a prezentat calitatea de „iscoadă rusă”, dar și pe cea de iscoadă turcă.

 

 

 

 

 

 

 

 

S-a concluzionat că Dimitrie Cantemir a colaborat cu  serviciile de informații ale vremii, doar, pentru a apăra interesele statului Moldova, pe care o dorea eliberată de sub autoritatea Sublimei Porți.

În finalul activității, au fost donate câteva exemplare  ale lucrării în limba română Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” și Bibliotecii Municipale Onești.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

  Subscribe  
Notify of