Obiectivele asociatiei

Obiectivele Asociaţiei sunt:
– implementarea unor proiecte şi programe comune de colaborare cu toate instituţiile de învăţămant care au ca patron spiritual pe marele enciclopedist, cu alte instituţii ale statului din ţară şi străinătate, precum şi cu unele ONG-uri, având ca scop dezvoltarea resurselor umane, organizarea de vizite si stagii de pregatire, instruire, perfectionare si specializare, inclusiv prin acordarea de burse de studiu in Romania sau in strainatate ;
– stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică prin acordare de burse de cercetare şi publicarea celor mai izbutite cercetări în domeniile stiintei, filozofiei, sociologiei, istoriei, etnografiei, etc;
– cultivarea valorilor civice ale statutului de drept prin stabilirea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu organizaţii similare din tara si din strainatate, cu foruri internationale de profil, in concordanta cu politica externa a statului roman;
– promovarea valorilor fundamentale ale democratiei, interesele si simbolurile nationale ale Romaniei si UE prin fapte si acte de cultura;
– participarea la educarea tineretului care se formeaza in institutii de invatamant ce poarta numele marelui enciclopedist in spiritul dragostei fata de patrie, de trecutul glorios al poporului roman si al istoriei tarilor din UE, de respect si colaborare intre natiuni si comunitati;
– stimularea preocupărilor cantemiristilor (prin „cantemirist” se intelege orice absolvent/student/elev (care a împlinit 18 ani) al unei institutii de invatamant universitar sau preuniversitar ce poarta numele marelui savant, precum si dascalii care predau in aceste unitati scolare) pentru efectuarea de studii, sinteze, memorii şi publicarea de cărţi referitoare la problematica sociala, cultural-educativa si enciclopedist-cantemiriana;
– sa contribuie la respectarea si apararea, de catre membrii Asociatiei a onoarei si demnitatii civice la promovarea imaginii reale a actiunilor Asociatiei, printr-o comunicare permanenta cu mass-media.
In cadrul ASOCIATIEI se vor desfăşura următoarele activităţi:
* organizarea de dezbateri, seminarii, conferinţe, colocvii, cursuri pe teme cantemiriene, grupe de lucru pe probleme ale relatiilor culturale intercomunitare din Europa;
* editarea volumului anual «Dimitrie Cantemir – personalitate de anvergura europeana», ca publicatie consacrata studiilor referitoare la viata si opera lui Dimitrie Cantemir, relaţiilor culturale intercomunitare contemporane, precum şi la problemele actuale ale culturii românesti, in care sa fie evidentiate si cele mai semnificative rezultate obtinute de institutiile de invatamant, de cercetare cu numele Dimitrie Cantemir, precum si studii, cercetari disciplinare, pluri- sau interdisciplinare realizate de cadrele didactice, absolventii, studentii/elevii cantemirişti ;
* informări privind noi apariţii editoriale cu subiecte de larg interes european;
* acordarea de consultanta si asistenta pentru realizarea de activitati de cercetare, studii si programe pe problematici legate de scopurile asociatiei, precum si acordarea unor burse de studiu si de cercetare în probleme specific cantemiriene si de interes general european  tinerilor cercetatori români si straini;
* promoveaza si participa la organizarea si desfasurarea unor actiuni cultural-educative, sportive si de agrement ale cantemiristilor, ale membrilor ASOCIATIEI;
* sărbătorirea unor evenimente importante legate de traditia nationala, locala si militara a Romaniei, a comunitatilor europene;
* editarea în limbi de larga circulatie europeana a operei lui Dimitrie Cantemir si stimularea cercetarii ştiinţifice, de inventii si inovatii ale cantemiristilor ;
* actionarea pentru aducerea in tara, în original sau în copie, din colectii particulare sau arhive publice, documente privind activitatea complexă a lui Dimitrie Cantemir ;
* instituirea unui Premiu „Dimitrie Cantemir”. Acest premiu va fi acordat, în fiecare an, persoanelor care se remarca prin contributii teoretice si practice la promovarea spiritului cantemirian şi unitatii Europei;
* conservarea patrimoniului si marturiilor legate de viata si opera lui Dimitrie Cantemir ;
* initierea sau contribuirea la realizarea de proiecte si inaugurarea unor grupuri statuare si efigii Dimitrie Cantemir in tara si strainatate,
Asociatia functioneaza sub inaltul patronaj al Presedintelui Academiei Române si sub patronajul rectorilor institutiilor de invatamant superior ce au ca patron spiritual pe Dimitrie Cantemir, rectorii acestora fiind Preşedinţi de onoare, iar directorii institutiilor de invatamant preuniversitar cantemiriene fiind vicepresedinti.
Functionarea ei este pusa sub responsabilitatea morala si stiintifica, a Academiei Române, si a altor institutii de invatamant si cultura.